Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd Ds 2015:39

Publicerad

I promemorian behandlas samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd (Host Nation Support) och det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor), och de författningsändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Ladda ner:

Regeringen undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Dessförinnan undertecknade regeringen också det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA. Såväl samförståndsavtalet om värdlandsstöd som det kompletterande tilläggsprotokollet förutsätter vissa författningsändringar innan de kan godkännas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd

    I promemorian behandlas samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd (Host Nation Support) och det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor), och de författningsändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samförståndsavtal om värdlandsstöd

    Regeringen undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Dessförinnan, den 1 augusti 2014, undertecknade regeringen det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor).

Proposition (1 st)

  • Samförståndsavtal om värdlandsstöd

    Regeringen undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Dessförinnan, den 1 augusti 2014, undertecknade regeringen det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor).