Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tolktjänst för vardagstolkning

Publicerad

I promemorian föreslås en lag om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Ladda ner:

Promemorian behandlar även frågor som rör en gemensam administrativ ingång för bokning av tolk, insatser för att effektiviser tolktjänst genom it samt vissa frågor om tolk i arbetslivet.

Promemorian baserar sig på underlag från en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Laddar...