Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Publicerad

I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behov av hjälp med andning och sondmatning

    I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Personlig assistans för hjälp med andning

    Regeringen föreslår i propositionen att andning ska vara ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.