Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Lagrådsremiss: Personlig assistans för hjälp med andning Personlig assistans för hjälp med andning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behov av hjälp med andning och sondmatning

    I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Personlig assistans för hjälp med andning

    Regeringen föreslår i propositionen att andning ska vara ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.