Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Publicerad

När man bedömer rätten till personlig assistans ska man ta hänsyn till hela behovet av hjälp vid andning och måltider i form av sondmatning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Ladda ner:

Bedömning av åtgärder

När man för andra personliga behov bedömer rätten till personlig assistans föreslår regeringen att man bland annat ska ta hänsyn till vad som är nödvändigt för att kunna hjälpa till med andning och måltider i form av sondmatning.

Ta alltid hänsyn till hjälpbehovet vid andning och sondmatning

Regeringen föreslår att personlig assistans inte ska lämnas till sådant som ingår i ett normalt föräldraansvar. Detta regleras redan i socialförsäkringsbalken.

Vid bland annat hjälp med andning ska man dock alltid ta hänsyn till hjälpbehovet. Det ska också gälla vid bland annat måltider vid sondmatning.

Undantag från särskilda skäl i barnomsorg och skola

När den funktionshindrade går i barnomsorg eller skola ska bland annat hjälp med andning och måltider i form av sondmatning undantas från kravet på särskilda skäl för assistansersättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behov av hjälp med andning och sondmatning

    I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Personlig assistans för hjälp med andning

    Regeringen föreslår i propositionen att andning ska vara ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.