Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ledarhundar

Publicerad

Till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag för ledarhundar.

Ladda ner:

Regeringen föreslår bland annat att:

  • myndighetsutövningen ska föras över från den ideella föreningen Synskadades Riksförbund till den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer.
  • all annan verksamhet som rör ledarhundar, bland annat ansvaret för att anordna utbildningar, information om ledarhundsverksamheten och stöd till den som har ledarhund, ska föras över till samma förvaltningsmyndighet
  • lagförslagen träder i kraft den 1 april 2024.