Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017-2025

Publicerad Uppdaterad

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Allt fler kan betraktas som ekonomiskt utsatta i Sverige. Vi ser också en ökad segregation mellan olika områden i en och samma kommun när det gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet.

Ladda ner:

Regeringen utvecklar därför ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Det utgör startskottet för ett långt, gediget arbete, byggt på evidens och forskning. En statlig delegation tillsätts som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Reformprogrammet kommer att sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem politiska områden.

Laddar...