Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Fi2017/02899/S3

Publicerad

Ladda ner:

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag till författningsändringar på området för skatt, tull och exekution. Syftet med förslagen är att anpassa reglerna till EU:s nya dataskyddsförordning. Ändringarna avser främst författningar som reglerar personuppgiftsbehandlingen hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. De föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.