Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Mer ändamålsenliga bestämmelser om resning i brottmål Ju2017/05974/LP

Publicerad

En utredare ges i uppdrag att överväga om bestämmelserna om resning i brottmål bör ändras på grund av nya uppgifter om den tilltalades ålder och föreslå sådana eventuella ändringar.

Ladda ner:

I uppdraget ingår bland annat att

  • ta ställning till om det finns behov att ändra bestämmelserna om resning så att resning kan beviljas när rätten har kommit fram till att den tilltalade var under 15 år vid gärningen och det senare framkommer nya uppgifter om åldern som visar att han eller hon varöver 15 år, och
  • överväga under vilka förutsättningar resning i övrigt bör kunna beviljas när det har framkommit nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Utifrån sina ställningstaganden ska utredaren lämna de förslag till författningsändringar som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Pressmeddelande: Resning i brottmål på grund av nya uppgifter om ålder