Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster Fi2018/01451/S2

Publicerad

Ladda ner:

Förslagen i promemorian är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen, ML, och i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

I promemorian föreslås att en omsättningströskel införs för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster. Omsättningströskeln innebär att en beskattningsbar person som har en omsättning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder som understiger 99 680 kronor per år kan välja att beskattas i Sverige och tillämpa svenska mervärdesskatteregler i stället. Det föreslås också att faktureringsreglerna i ML ska gälla för beskattningsbara personer som är etablerade här. Slutligen föreslås att tredjelandsföretag som av något skäl är mervärdesskatteregistrerade i ett EU-land ska kunna använda en av de särskilda ordningarna för redovisning och betalning av mervärdesskatt för elektroniska tjänster, vilket de inte kan i dag.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...