Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Diarienummer: Fi2018/01451/S2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2 maj
2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.