Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Publicerad

Som en följd av brexit riskerar enskilda att få sin ekonomiska situation försämrad. Förslagen i promemorian ska mildra konsekvenserna av det brittiska utträdet för de sociala trygghetssystemen.

Ladda ner:

I promemorian föreslås bland annat att:

  • fortsätta utbetalningar görs möjliga till dem som vid utträdet haft rätt till förmåner utbetalda till det Förenade kungariket.
  • bland annat försäkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder från den tid då Förenade kungariket varit medlem i EU, och som legat till grund för förmåner, ska kunna läggas samman.
  • kostnader för vård i Förenade kungariket under en övergångsperiod ska kunna ersättas .

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

    Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) ska lämna den Europeiska unionen (EU). Parterna har förhandlat fram ett avtal om utträde. Det brittiska parlamentet har dock inte godkänt avtalet. Risken finns att Förenade kungariket lämnar EU utan godkänt avtal. Meningen med regeringens proposition är att ge enskilda tid till omställning och möjlighet att fatta väl avvägda beslut om sin situation.