Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att giltigheten av bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) förlängs efter det att Förenade kungariket lämnar Europeiska unionen. Socialdepartementet föreslår också att bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader i lagen om sociala trygghetsförmåner förlängs.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

    Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) ska lämna den Europeiska unionen (EU). Parterna har förhandlat fram ett avtal om utträde. Det brittiska parlamentet har dock inte godkänt avtalet. Risken finns att Förenade kungariket lämnar EU utan godkänt avtal. Meningen med regeringens proposition är att ge enskilda tid till omställning och möjlighet att fatta väl avvägda beslut om sin situation.

Laddar...