Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer UD2020/04338/HI

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet) kan genomföras i svensk rätt.

Ladda ner:

Laddar...