Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Promemorian om Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer UD2020/04337/HI

Publicerad

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer, som gäller genomförandet av EU:s direktiv 2018/958/EU om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken. Remissen avser förslag till genomförande genom en ny förordning om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer.

Ladda ner: