Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Kompletterande promemoria till promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer UD2020/04338/HI

Publicerad

I denna Kompletterande promemoria till promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI) lämnas ett omarbetat förslag för advokatyrket som innebär att rätten till dröjsmålstalan i fråga om advokatyrket genomförs genom ändring av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, i stället för genom att ändra rättegångsbalken.

Ladda ner:

Laddar...