Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Publicerad

I promemorian föreslås att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige. Syftet med förslagen är att komplettera regelverket om uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och att förtydliga vad som gäller i fråga om uppehållstillstånd för utlänningar som avser att delta i dessa högskoleliknande utbildningar.

Ladda ner:

Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande:

  • Utlänningar som på heltid ska delta i en uppdragsutbildning vid universitet eller högskola eller en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare som förutsätter ett särskilt förordnande ska beviljas uppehållstillstånd om vissa förutsättningar är uppfyllda.
  • Uppehållstillstånd ska beviljas för minst ett år eller den kortare tid som utbildningen ska pågå. Tillståndstiden ska kunna förlängas.
  • Medföljande familjemedlemmar till utlänningar som deltar i en uppdragsutbildning eller en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare ska få beviljas uppehållstillstånd.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

    I promemorian föreslås att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige. Syftet med förslagen är att komplettera regelverket om uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och att förtydliga vad som gäller i fråga om uppehållstillstånd för utlänningar som avser att delta i dessa högskoleliknande utbildningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition