Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Ålderskrav för fjärrpiloter vid användning av obemannade luftfartygssystem (drönare)

Publicerad

I promemorian föreslås att ett ålderskrav på 15 år för fjärrpiloter vid användning av obemannade luftfartssystem – drönare – införs genom en ändring i luftfartsförordningen (2010:770). Förslaget innebär en sänkning av minimiåldern på 16 år som gäller enligt det EU-rättsliga regelverket. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ålderskrav för fjärrpiloter vid användning av obemannade luftfartygssystem (drönare)

    I promemorian föreslås att ett ålderskrav på 15 år för fjärrpiloter vid användning av obemannade luftfartssystem – drönare – införs genom en ändring i luftfartsförordningen (2010:770). Förslaget innebär en sänkning av minimiåldern på 16 år som gäller enligt det EU-rättsliga regelverket. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition