Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

Publicerad

Ladda ner:

Förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige beslutades den 17 mars 2020 som ett direkt svar på en uppmaning från Europeiska rådet och kommissionen om att medlemsstaterna bör stoppa icke nödvändiga resor till EU från tredjeland. Syftet med inreseförbudet är att begränsa spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Promemorian innehåller förslag om att förordningen ska ändras så att personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar anges som exempel på personer som utför nödvändiga funktioner i Sverige och därmed kan undantas från inreseförbud.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den XX 2020.