Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020/04288

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att bonus–malus-systemet ska förstärkas och förenklas från 2021. Förslaget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (januariavtalet). För bensin- och dieseldrivna lätta fordon ska koldioxid-beloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...