Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Förarbevis för vattenskoter I2020/02471

Publicerad

I promemorian föreslås att det ska införas krav att ha förarbevis för att få framföra vattenskoter. För att få förarbevis ska det krävas genomgången godkänd utbildning. Förarbeviset ska medföras ombord tillsammans med en giltig identitetshandling. Undantag från krav på förarbevis ska gälla vid verksamhet inom statliga myndigheter samt organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet. Förarbeviset ska kunna återkallas om innehavaren t.ex. har gjort sig skyldig till sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i områden där det inte är tillåtet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

 • Förarbevis för vattenskoter – kompletterande förslag

  I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte¬rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471). I den här promemo¬rian lämnas förslag till bl.a. precisering av utbildningens innehåll och genomförande, utveckling av bestämmelserna om återkallelse av för¬arbevis samt ytterligare undantag från kravet på förarbevis. Dess¬utom föreslås att ikraftträdandetidpunkten justeras.

 • Förarbevis för vattenskoter

  I promemorian föreslås att det ska införas krav att ha förarbevis för att få framföra vattenskoter. För att få förarbevis ska det krävas genomgången godkänd utbildning. Förarbeviset ska medföras ombord tillsammans med en giltig identitetshandling. Undantag från krav på förarbevis ska gälla vid verksamhet inom statliga myndigheter samt organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet. Förarbeviset ska kunna återkallas om innehavaren t.ex. har gjort sig skyldig till sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i områden där det inte är tillåtet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förarbevis för vattenskoter

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag om förarbevis för vattenskoter. För att få ett förarbevis ska det krävas att föraren har fyllt 15 år och genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat. Undantag från kravet på förarbevis ska gälla bl.a. inom statliga myndigheters verksamhet och vid räddningstjänst. Förarbeviset ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till exempelvis sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i vissa områden där det inte är tillåtet.

Proposition (1 st)

 • Förarbevis för vattenskoter

  I propositionen föreslås en ny lag om förarbevis för vattenskoter. För att få ett förarbevis ska det krävas att föraren har fyllt 15 år och genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat. Undantag från kravet på förarbevis ska gälla bl.a. inom statliga myndigheters verksamhet och vid räddningstjänst. Förarbeviset ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till exempelvis sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i vissa områden där det inte är tillåtet.

Laddar...