Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan U2021/00301

Publicerad

Av punkt 56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Kraven på utbildningen ska skärpas. Vidare ska fler lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas, och fokus på metodiken ska öka. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt förbättras.

Ladda ner:

Promemorian föreslår bland annat:

  • Att kraven på lärarutbildningen skärps och fokus förtydligas.
  • En försöksverksamhet med kortare kompletterande pedagogisk utbildning för fler lärare i skolan.
  • Ändringar i befintliga kompletterande utbildningar för fler ämneslärare.
  • En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk och modersmål.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

    Av punkt 56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Kraven på utbildningen ska skärpas. Vidare ska fler lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas, och fokus på metodiken ska öka. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt förbättras.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition