Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet

Publicerad

Promemorian innehåller förslag på nya bestämmelser om de uppehållstillstånd som Regeringskansliet beviljar för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ. I promemorian föreslås bl.a. att sådana uppehållstillstånd ska kunna återkallas om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånden inte längre är uppfyllda.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet

    Promemorian innehåller förslag på nya bestämmelser om de uppehållstillstånd som Regeringskansliet beviljar för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ. I promemorian föreslås bl.a. att sådana uppehållstillstånd ska kunna återkallas om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånden inte längre är uppfyllda.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)