Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Publicerad

I denna promemoria föreslås en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissions-nätet. Detta uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktions-anläggningar. En sådan utbyggnad ska ske där det bedöms främja uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion

Ladda ner:

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

    I denna promemoria föreslås en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissions-nätet. Detta uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktions-anläggningar. En sådan utbyggnad ska ske där det bedöms främja uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition