Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom S2022/00193

Publicerad

Socialdepartementet har förslagit ändringar i förordningen om arbetsskadeförsäkring och personskadeskydd. Ändringarna ska stärka försäkringsskyddet för den som i sitt arbete smittas av en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.

Ladda ner:

I promemorian föreslår Regeringskansliet förordningsändringar som överensstämmer med det som Inspektionen för socialförsäkringen tidigare föreslagit.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

    Socialdepartementet har förslagit ändringar i förordningen om arbetsskadeförsäkring och personskadeskydd. Ändringarna ska stärka försäkringsskyddet för den som i sitt arbete smittas av en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition