Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Sveriges klimatstrategi 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55 KN2023/03828

Publicerad

Ladda ner:

Utredare John Hassler har haft i uppdrag att analysera hur Sveriges politik på ett principiellt plan bör utvecklas utifrån de förändringar som har beslutats eller kan förväntas inom EU:s klimatpaket.

Inspel till Hasslers rapport

Har du inspel till regeringen med anledning av utredare John Hasslers rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas med hänsyn till EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55? Skicka gärna e-post till Regeringskansliets e-postbrevlåda.