Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring Fi2024/02894

Publicerad

En omfattande myndighetsöversyn har initierats av regeringen. Som ett led i det har Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Konsumentverket fått i uppdrag att föreslå vad en sammanslagning av myndigheterna skulle innebära.

Ladda ner:

Laddar...