Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget S2024/00655

Publicerad

I denna promemoria föreslås en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget till och med den 31 december 2024.

Ladda ner:

Den stigande allmänna prisnivån har gjort att många hushåll fått kraftigt ökade levnadsomkostnader. Detta urholkar hushållens köpkraft och ökar risken för att många hushåll får en mer ansträngd ekonomi. Barnfamiljer med låg inkomst och små ekonomiska marginaler är särskilt utsatta. Det finns därför anledning att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer så att de kan klara sina boendekostnader trots höjda levnadsomkostnader till följd av höjda priser.

Ett tillfälligt tilläggsbidrag lämnas till barnfamiljer med bostadsbidrag under perioden juli 2022 t.o.m. juni 2024. Tilläggsbidraget lämnas månadsvis med ett belopp om 40 procent av det preliminära bostadsbidraget, dvs. som mest 2 100 kronor per månad. Bidraget ingår inte i den slutliga avstämningen av bostadsbidraget som görs efter det att beslut om slutlig skatt har meddelats för kalenderåret. I denna promemoria föreslås en förlängning t.o.m. den 31 december 2024 av tilläggsbidraget i oförändrad form.

Laddar...