Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

En tillfällig skrotningspremie införs för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan KN2024/00983

Publicerad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat och avsatt medel för en tillfällig skrotningspremie (prop. 2023/24:1 utg.omr. 20 avsnitt 3.22 s. 84). I denna promemoria föreslås att skrotningspremien ska lämnas till privatpersoner som skrotar en äldre bil med förbränningsmotor och i samband med detta köper eller leasar en elbil.

Ladda ner:

Laddar...