Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Publicerad

Denna promemoria innehåller ett förslag att förlänga den nu gällande ordningen om kravet på skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg efter kontroll av giltig identitetshandling till och med den 31 december 2024.

Ladda ner:

Under våren 2022 infördes en skärpning av kravet på skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg efter kontroll av giltig identitetshandling. Skärpningen innebar att man tog bort begränsningen om att detta bara skulle gälla om det fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med identitetshandling kunde vara oriktiga.

Den införda skärpningen förlängdes i augusti 2022 och skulle upphöra att gälla den 31 december 2022. Ännu en förlängning beslutades i december 2022 och denna skulle upphöra att gälla den 30 juni 2023. I samband med den förlängningen infördes också en begränsning av skärpningen för resor som startar i Sverige.

Därefter beslutades en förlängning under juni 2023 som skulle upphöra att gälla den 31 december 2023 och därefter beslutades under december 2023 ännu en förlängning som ska upphöra att gälla den 30 juni 2024. Denna promemoria innehåller ett förslag att förlänga den nu gällande ordningen till och med den 31 december 2024.

Laddar...