Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07) Dir. 2008:152

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs ytterligare en gång. Utredaren ska i stället redovisa sitt uppdrag senast den 15 april 2009.