Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Protection of personal privacy in working life, english summary SOU 2009:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sammanfattning på engelska av betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet, SOU 2009:44.

Summary of Swedish Government Official Report Protection of personal privacy in working life, SOU 2009:44.