Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07) Dir. 2008:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs ännu en gång. Utredaren ska i stället redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2008.