Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2007 års insolvensutredning (Ju 2007:05) Dir. 2009:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Med ändring av den senast beslutade tiden ska utredningen redovisa kvarvarande del av uppdraget senast den 15 november 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)