Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska

  • ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan
  • utreda frågan om möjligheten att tillåta servering av alkoholdrycker på särskilda boenden.

Utredaren ska utarbeta de fullständiga författningsförslag som behövs för att genomföra de förslag som lämnas. Om det under utredningen skulle visa sig att det inte är möjligt att tillåta gårdsförsäljning med hänsyn till de angivna förutsättningarna ska utredaren informera Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Utredningstiden har genom tilläggsdirektiv förlängts i förhållande till det ursprungliga kommittédirektivet. Uppdraget ska, i den del som rör gårdsförsäljning av alkoholdrycker, redovisas senast den 1 januari 2011. I övrigt ska uppdraget redovisas senast den 1 maj 2011.

Lagstiftningskedjan