Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter Dir. 2010:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen bemyndigar chefen för Utbildningsdepartementet att

  • tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter.
  • besluta om sakkunniga, experter och annat biträde åt utredaren.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2011.