Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Skolans dokument - insyn och sekretess SOU 2011:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har sett över vilka uppgifter som finns i individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och andra dokument i skolan. Behovet av sekretess har bedömts också för uppgifter i lärares dokumentation för betygssättning, uppsatser och andra elevarbeten.