Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Bildande av Statens medieråd Dir. 2010:64

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Statens medieråd.Utredaren ska lämna förslag om bland annat verksamhetsplan, instruktion och budget.

Ladda ner:

Utredaren ska vidare besluta om bland annat organisation och bemanning av myndigheten samt vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs. Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bildande av Statens medieråd

    En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Statens medieråd.Utredaren ska lämna förslag om bland annat verksamhetsplan, instruktion och budget.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition