Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04) Dir. 2010:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att utredningens uppdrag ska förlängas till den 15 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition