Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett modernt nämndemannasystem Dir. 2012:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska genomföra en översyn av nämndemannasystemet. Utredaren ska överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)