Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom Dir. 2012:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska undersöka om det finns ett behov av att stärka det straffrättsliga skyddet för egendom och föreslå de författningsändringar som det finns anledning till. Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till om sådana omständigheter som att
 • överväga behovet av förändringar i straffskalorna för
 • överväga om försök till häleri bör kriminaliseras, och
 • överväga om det bör införas en möjlighet att vid straffansvar

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

  Bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och vållar dessutom svårigheter i rättstillämpningen. Svårigheterna har sin grund i att den straffrättsliga regleringen på detta fält inte är lämpligt avpassad efter omfattande systematiska förfaranden.

 • Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

  Regeringen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning. Straffbestämmelsen syftar till att motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Genom kriminaliseringen får den drabbade bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt.

Proposition (2 st)

 • Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

  Bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och vållar dessutom svårigheter i rättstillämpningen.

 • Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

  Regeringen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning. Straffbestämmelsen syftar till att motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Genom kriminaliseringen får den drabbade bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...