Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa byggfrågor (S 2011:10) Dir. 2013:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 3 november 2011 kommittédirektiv om översyn av vissa byggfrågor (dir. 2011:100). Den 6 september 2012 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2012:88). Uppdraget skulle slutredovisas senast den 1 februari 2013. Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2013.

Laddar...