Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Dir. 2013:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska - i egenskap av nationell samordnare - stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning för de elever inom specialskolans målgrupp som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk. Syftet med uppdraget är att öka elevernas måluppfyllelse och göra det möjligt för eleverna och deras vårdnadshavare att i större utsträckning välja skola.

Den nationella samordnaren ska bland annat:

  • fördela statsbidrag till kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk,
  • fördela statsbidrag till ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild regi,
  • föreslå hur Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till kommunala och enskilda huvudmän kan utvecklas för berörda elever, och
  • utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015

Laddar...