Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) Dir. 2013:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring och förlängd tid för uppdraget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...