Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Kommittén Svenska Unescorådet Dir. 2011:115

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En kommitté ska vara Sveriges nationalkommission till Unesco enligt artikel VII i Unescos konstitution. Kommittén ska uppfylla de krav på nationalkommission som anges i konstitutionen, bl.a. genom att vara en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som bistår regeringen med att samordna svensk unescopolitik och de nationella organen inom Unescos område.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...