Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Begravningsclearing Dir. 2014:62

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla utformningen av systemet med begravningsclearing.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Begravningsclearing

    En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla utformningen av systemet med begravningsclearing.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Begravningsclearing

    Utredningen om begravningsclearing har sett över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet har varit att förenkla systemet med begravningsclearing.

Remiss SOU

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa begravningsfrågor

    I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa ändringar i begravningslagen. Regeringen föreslår att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas genom så kallad materialåtervinning. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska, efter att kostnaderna från återvinningen dragits av tillföras Allmänna arvsfonden.

Proposition

Laddar...