Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Dir. 2014:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Syftet är att anpassa lagen till de behov som finns utifrån Sveriges förändrade säkerhets- och försvarspolitik.

Utredaren ska bland annat bedöma behovet av förändringar i lagen med anledning av Sveriges förändrade säkerhets- och försvarspolitik, utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras. Förslaget innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad trupp utomlands för övning och annan utbildning ska omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt samarbete.

Proposition (1 st)