Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands - En utökad beslutsbefogenhet för regeringen SOU 2015:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår sammanfattningsvis att bemyndigandet för regeringen att sända trupp utomlands för utbildning och övning inte begränsas till enbart fredsfrämjande verksamhet. Bemyndigandet bör enligt utredningen omfatta alla typer av utbildningar och övningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras. Förslaget innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad trupp utomlands för övning och annan utbildning ska omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt samarbete.

Proposition (1 st)