Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Den svenska veteranpolitiken SOU 2013:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Grunden till dagens veteranpolitik har lagts genom Veteransoldat-utredningens arbete och dess betänkande En svensk veteranpolitik – Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser.1 Genom regeringens proposition Modern personalförsörjning för ett användbart försvar- vissa frågor om Försvarsmaktens personal2 har en samlad svensk veteranpolitik för veteransoldater antagits av regeringen och riksdagen.
En utgångspunkt i veteranpolitikern är att denna ska grundas på en helhetssyn som inkluderar rekrytering av personalen, utbildning och förberedelser inför insatsen, stöd och åtgärder under insatsen, omhändertagande samt stöd och eventuell rehabilitering efter insatsen. Också stödet till de anhöriga, särskilt barnen, utgör en viktig del i denna helhetssyn.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition