Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Lagrådsremiss

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras. Förslaget innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad trupp utomlands för övning och annan utbildning ska omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt samarbete.

Ladda ner:

Den nuvarande begränsningen av regeringens beslutsbefogenhet till övningar och annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet tas bort.

Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden och lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras. Förslaget innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad trupp utomlands för övning och annan utbildning ska omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt samarbete.

Proposition (1 st)

Laddar...